10 februari 2010

Angelus-toespraak 7 februari 2010: Niemand is meester over zijn eigen leven

Zondag 7 februari 2010 was de 32e Nationale Dag voor het Leven in Italië. Paus Benedictus XVI bad het Angelus met vele gelovigen en pelgrims die zich verzameld hadden op het Sint-Pietersplein. Onder verwijzing naar de liturgie van deze zondag noemde de Paus drie voorbeelden van Gods roeping: de roeping van de profeet Jesaja, het Evangelieverhaal van de wonderbaarlijke visvangst, en een deel uit de eerste brief van de heilige Paulus aan de Korintiërs. In deze drie ervaringen zien we hoe de ontmoeting met God ertoe leidt dat mensen hun armoede, inadequaatheid en beperkingen gaan inzien. Door deze zwakheid echter kan God het leven van de mens omvormen en hem roepen om Hem te volgen.

In dit jaar van de priester moeten we bijzonder bidden tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders zendt op de velden opdat velen de oproep van de Heer horen om Hem te volgen.

De Paus sprak verder – voor de tweede keer in enkele dagen – zijn veroordeling uit over abortus en euthanasie. Hij zei dat niemand meester is over zijn eigen leven, omdat het leven niet van ons maar van God is. We moeten het leven beschermen en respecteren vanaf de conceptie tot zijn natuurlijk einde.

Twee dagen eerder sprak de Paus ook over de beschermwaardigheid van het leven in zijn toespraak tot de Schotse bisschoppen die voor hun ad-liminabezoek in Rome zijn. De Paus bekritiseerde een Schots wetsvoorstel over de legalisering van euthanasie. Hij zei toen dat steun aan euthanasie het christelijke begrip van de waardigheid van het menselijk leven in het hart raakt en dat het een teken is van het opkomende secularisme.

De volledige Angelus-toespraak kunt u hier bekijken en beluisteren: