15 augustus 2010

Feestelijke viering Maria Tenhemelopneming: Hoogmis, processie en lof

Mgr F. Bacqué, nuntius en aartsbisschop, werd opgewacht bij de ingang van de kerk.
De Mariaprocessie trekt langs het circuit bij het Haarlemmermeerstation. Het verkeer wacht geduldig en ziet hoe de bonte stoet ter ere van de Moeder Gods voorbij trekt.
Het beeld van Onze Lieve Vrouw wordt in de processie meegedragen en getoond aan de stad Amsterdam, stad van de Vrouwe.
Pauselijk nuntius mgr François Bacqué liep achteraan in de Mariaprocessie, geflankeerd door diaken en subdiaken.
V.l.n.r.: pater A. Komorowski FSSP, pastoor M. Kromann Knudsen FSSP en nuntius-aartsbisschop mgr dr F. Bacqué.
Een volle Agneskerk beleefde vanmorgen een bijzondere gebeurtenis. Voor het eerst sinds vele tientallen jaren werd een plechtige Drieherenmis gepresideerd (voorgezeten) door een bisschop vanaf de troon: zijne hoogwaardige excellentie aatsbisschop mgr dr F. Bacqué, apostolisch nuntius in Nederland.

De nuntius genoot van de oude liturgie. In zijn preek sprak hij over Maria als moeder van de nieuwe evangelisatie. Bovendien bedankte hij nadrukkelijk de priesters van de Priesterbroederschap Sint Petrus voor het organiseren van de feestelijke Hoogmis en voor de aan hem gemaakte uitnodiging.

Gelovigen waren van heinde en verre gekomen voor deze bijzondere gebeurtenis: van Groningen tot Maastricht. In de processie werd het beeld van Onze Lieve Vrouw rondgedragen over het Haarlemmermeercircuit. De stad Amsterdam mocht getuige zijn van het grote Mariafeest dat we vandaag gevierd hebben.

Zie ook: The Assumption of the Blessed Virgin Mary.