23 augustus 2010

Gregoriaanse vrouwenschola in de Agneskerk

Geënthousiasmeerd door mevrouw Heleen Keller van Schola Catharina willen enkele vrouwelijke gelovigen uit onze kerk proberen om een gregoriaanse vrouwenschola op te richten.

De eerste repetitie zal plaatsvinden in de kerk op

Zaterdag 28 augustus om 14.00 uur

Iedereen die geïnteresseerd is wordt van harte uitgenodigd om -- geheel vrijblijvend -- hieraan deel te nemen.

Het ligt in de bedoeling om één keer in de maand de zang tijdens een heilige Mis in de Agneskerk te gaan verzorgen. De twee daaraan voorafgaande zaterdagen zal hiervoor worden gerepeteerd.

Voor meer informatie: Zie de speciale website.