14 maart 2013

Aan de vruchten kent men de boom

De media overspoelen ons tegenwoordig met negatieve aandacht voor de Kerk, maar vorige week hoorden we eens een ander geluid, namelijk dat van Liesbeth Wytzes, redacteur bij Elsevier. Zij schrijft op haar blog onder meer:

Ongetwijfeld is de kerk, katholiek of anderszins, een mooie afspiegeling van de echte wereld, waarin seksueel misbruik, machtsmisbruik, onderdrukking ook een rol spelen. Of niet soms! (...) Maar weegt zulk wangedrag op tegen al het ongelooflijke moois dat het geloof en dan vooral de katholieke kerk ons heeft gebracht? (...) Kijk, daar hoor je niets over, vandaar dat ik het maar even zeg. Ik wil er namelijk toch wel graag even op wijzen dat zo ongeveer 90 procent van al het moois dat Europa te bieden heeft aan kunst en architectuur, te danken is aan de inspanningen van gelovigen.

En dan heeft zij het alleen nog maar over kunst en architectuur. Meerdere schrijvers hebben er echter de laatste jaren op gewezen dat de katholieke Kerk de basis vormt van de gehele Westerse beschaving, zowel wat betreft de theoretische basiswaarden (bijvoorbeeld de naastenliefde) als wat betreft de concrete uitwerking daarvan in de maatschappij. Dit is een zeer miskende waarheid; Thomas Woods noemt het zelfs het best bewaarde geheim binnen de Westerse wereld.

Fundamenteel voor het Westen is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de systematische wetenschapsbeoefening. Die is mogelijk geworden door het inzicht van de oude Kerkvaders dat God ordening is, en derhalve voor de mens kenbaar. Als concrete uitwerking daarvan heeft de Kerk het universitair systeem ontwikkeld (nog tijdens de Reformatie was toestemming van de paus nodig voor de oprichting van een universiteit en zelfs voor personeelsbenoemingen).

En de absolute beschermwaardigheid van het menselijk leven, die wij in het Westen zo vanzelfsprekend vinden, vindt haar oorsprong in de katholieke leer; concreet heeft dat onder andere geleid tot armen- en ziekenzorg. En er is veel meer: ons civiel-rechtssysteem, bijvoorbeeld, is weliswaar gebaseerd op het Romeins recht, maar dat is via het kerkelijk recht tot ons gekomen...

Wilt u meer weten? Kijk eens op Aan de vruchten kent men de boom.