22 maart 2013

Vastenactie 2013: Liefde daagt ons uit

Net als vorig jaar zullen we tijdens de Vasten geld inzamelen voor het FSSP-missieproject in Columbia. In juni 2012 kwam pater Louis Baudon de Mony FSSP ons bezoeken om te vertellen over zijn werk onder de armen in dit Zuid-Amerikaanse land. De foto toont de schoolkinderen op de auto van het apostolaat die vorig jaar is aangeschaft, mede met het geld van onze actie.

Pater Baudon de Mony vertelde vorig jaar onder meer: "Het plattelandsdorp waarin ik werk is zeer arm. Het is omgeven door stof en modder en er zijn geen wegen. Auto's zijn schaars, de boeren verplaatsen zich op paarden en ezels. De landbouw gebeurt nog met de hand, zonder machines. De huizen zijn zeer eenvoudig, met één slaapkamer voor het gehele gezin. Kinderen delen hun bed met twee of drie broertjes of zusjes; sommigen gaan niet naar school. De politici en de rijken hebben de armen in de steek gelaten en voorgelogen, omdat zij zich niet om hen bekommeren. Wij daarentegen proberen deze mensen zo veel mogelijk van dienst te zijn, omdat wij weten dat iedereen deel uitmaakt van het Lichaam van Christus, en geschapen is, en door God wordt bemind van het begin van zijn bestaan. Caritas urget nos. De liefde daagt ons uit."

Wilt u het FSSP-missieproject in Columbia ondersteunen? U kunt uw bijdrage storten op bankrekening 5440482 ten name van Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam onder vermelding van ‘Vastenactie 2013’ of deponeren in de ronde bus achter in de kerk.