15 maart 2013

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 16 maart 2013

Op zaterdag 16 maart wordt de maandelijkse lezing voor de Sint-Nicolaasacademie verzorgd door de heer Ed Arons, voormalig hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Hierin zal hij aandacht besteden aan de betekenis van dit blad in het tijdsgewricht van de Nederlandse Kerkprovincie.

Ochtendprogramma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

Avondprogramma
20.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie door de heer ir Sjaak Oostveen over de encyclieken 'Diuturnum Illud' - over de oorsprong van het gezag - en 'Dignitatis Humanae' - over de godsdienstvrijheid
22.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis
23.30 uur: Vertrek naar Amsterdam-Centrum voor de Stille Omgang