Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus

12 maart 2013

Gebed voor de keuze van een nieuwe paus

Het college der kardinalen bijeen in de Sint-Pietersbasiliek.

In alle nederigheid smeken wij U, Heer, om in Uw barmhartigheid aan de heilige Rooms-katholieke Kerk een Opperherder te schenken, wiens vroomheid en ijver voor ons welzijn U welgevallig zijn, en die -- door een goed bestuur van Uw volk -- bijdraagt aan de voortdurende verering van Uw Naam.
Dat vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.