12 maart 2013

Gebed voor de keuze van een nieuwe paus

Het college der kardinalen bijeen in de Sint-Pietersbasiliek.

In alle nederigheid smeken wij U, Heer, om in Uw barmhartigheid aan de heilige Rooms-katholieke Kerk een Opperherder te schenken, wiens vroomheid en ijver voor ons welzijn U welgevallig zijn, en die -- door een goed bestuur van Uw volk -- bijdraagt aan de voortdurende verering van Uw Naam.
Dat vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.