1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 januari 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

Actie Kerkbalans 2019: Wat is de kerk u waard?

Van zaterdag 19 januari tot en met zaterdag 2 februari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. De inzameling vindt plaats voor onze eigen kerk en parochie.
Klik hier voor meer informatie.


12 maart 2013

Gebed voor de keuze van een nieuwe paus

Het college der kardinalen bijeen in de Sint-Pietersbasiliek.

In alle nederigheid smeken wij U, Heer, om in Uw barmhartigheid aan de heilige Rooms-katholieke Kerk een Opperherder te schenken, wiens vroomheid en ijver voor ons welzijn U welgevallig zijn, en die -- door een goed bestuur van Uw volk -- bijdraagt aan de voortdurende verering van Uw Naam.
Dat vragen wij U door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, Die met U leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.