Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie
September, maand van Onze Lieve Vrouw van Smarten

25 maart 2013

Liturgische plechtigheden in de Goede Week en met Pasen

In de Goede Week en op het hoogfeest van Pasen zijn de plechtigheden in onze parochie als volgt:

Zondag 24 maart: Palmzondag
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Palmwijding en processie, aansluitend gezongen Hoogmis met gezongen Passie

Triduum sacrum
Donderdag 28 maart: Witte Donderdag
18.00 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegeheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament bij het rustaltaar (tot 22.00 uur)

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)
13.15 uur: Biechtgelegenheid
14.15 uur: Kruiswegoefening
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag
13.00-15.00 uur: Biechtgelegenheid
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake

Zondag 31 maart: Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus (aanvang zomertijd)
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen Hoogmis

Maandag 1 april: Maandag onder het Octaaf van Pasen
11.00 uur: Gelezen H. Mis