25 maart 2013

Liturgische plechtigheden in de Goede Week en met Pasen

In de Goede Week en op het hoogfeest van Pasen zijn de plechtigheden in onze parochie als volgt:

Zondag 24 maart: Palmzondag
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Palmwijding en processie, aansluitend gezongen Hoogmis met gezongen Passie

Triduum sacrum
Donderdag 28 maart: Witte Donderdag
18.00 uur: Biechtgelegenheid
19.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegeheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament bij het rustaltaar (tot 22.00 uur)

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)
13.15 uur: Biechtgelegenheid
14.15 uur: Kruiswegoefening
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag
13.00-15.00 uur: Biechtgelegenheid
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake

Zondag 31 maart: Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus (aanvang zomertijd)
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen Hoogmis

Maandag 1 april: Maandag onder het Octaaf van Pasen
11.00 uur: Gelezen H. Mis