1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 juli 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

6 april 2011

Plechtigheden van Passiezondag tot en met Pasen

Zaterdag 9 april
17.00 uur: Toediening van het heilig Doopsel door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen

Zondag 10 april: Passiezondag
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Toediening van het heilig Vormsel aan zes volwassenen door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen, aansluitend pontificale Hoogmis (meerstemmig)

Vrijdag 15 april
11.00 uur: Gelezen H. Mis
12.00-18.00 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament
18.15 uur: Gelezen H. Mis
19.00 uur: Kruiswegoefening

Zondag 17 april: Palmzondag
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Palmwijding en processie, aansluitend gezongen Hoogmis (mannenschola) met gezongen Passie

Donderdag 21 april: Witte Donderdag
19.00-23.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis (mannenschola) – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 22 april: Goede Vrijdag (Vasten- en onthoudingsdag)
14.15 uur: Kruiswegoefening
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus (vrouwenschola)

Zaterdag 23 april: Paaszaterdag
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake (mannenschola)

Zondag 24 april: HOOGFEEST VAN PASEN – VERRIJZENIS VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis (meerstemmig)

Maandag 25 april: Maandag onder het Octaaf van Pasen
11.00 uur: Gezongen Hoogmis (mannenschola)

Zondag 1 mei: Beloken Pasen (Witte zondag) - Feest van de goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen Hoogmis (vrouwenschola)