6 april 2011

Plechtigheden van Passiezondag tot en met Pasen

Zaterdag 9 april
17.00 uur: Toediening van het heilig Doopsel door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen

Zondag 10 april: Passiezondag
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Toediening van het heilig Vormsel aan zes volwassenen door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr Czeslaw Kozon, bisschop van Kopenhagen, aansluitend pontificale Hoogmis (meerstemmig)

Vrijdag 15 april
11.00 uur: Gelezen H. Mis
12.00-18.00 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament
18.15 uur: Gelezen H. Mis
19.00 uur: Kruiswegoefening

Zondag 17 april: Palmzondag
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Palmwijding en processie, aansluitend gezongen Hoogmis (mannenschola) met gezongen Passie

Donderdag 21 april: Witte Donderdag
19.00-23.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis (mannenschola) – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament

Vrijdag 22 april: Goede Vrijdag (Vasten- en onthoudingsdag)
14.15 uur: Kruiswegoefening
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus (vrouwenschola)

Zaterdag 23 april: Paaszaterdag
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake (mannenschola)

Zondag 24 april: HOOGFEEST VAN PASEN – VERRIJZENIS VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis (meerstemmig)

Maandag 25 april: Maandag onder het Octaaf van Pasen
11.00 uur: Gezongen Hoogmis (mannenschola)

Zondag 1 mei: Beloken Pasen (Witte zondag) - Feest van de goddelijke Barmhartigheid
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen Hoogmis (vrouwenschola)