Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 maart 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


1 januari 2010

Angelus-toespraak 1 januari 2010: Wij dienen het menselijk leven te respecteren

Na de heilige Mis in de Sint-Pietersbasiliek op de feestdag van Maria, Moeder van God (Novus Ordo) en de 43e Wereldvredesdag verscheen paus Benedictus XVI op de eerste dag van het nieuwe jaar 2010 in het raam van het Apostolisch Paleis om met gelovigen van over de hele wereld op het Sint-Pietersplein het Angelus te bidden.

In zijn toespraak voor het Angelus herinnerde de Paus aan het thema van zijn boodschap voor Wereldvredesdag. De Heilige Vader sprak de hoop uit dat het zojuist begonnen jaar aan iedereen de mogelijkheid biedt om – met hulp van de Heer – een betere wereld te creëren.

Hij zei: “Als we zorg moeten hebben voor de schepsels om ons heen, welk een grote zorg zijn we dan verschuldigd aan mensen, aan onze broeders en zusters. Welk een groot respect dienen wij te betonen aan het menselijk leven!” De Paus deed een beroep op gewapende groeperingen over de gehele wereld om verder geweld af te zweren. Dat lijkt wellicht onmogelijk, aldus de Paus, maar wie de moed heeft om die stap te zetten zal – wederom met Gods hulp – Zijn vrede in het hart ervaren.

De volledige Angelus-toespraak kunt u hier bekijken en beluisteren: