Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 maart 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


13 januari 2010

Angelus-toespraak 10 januari 2010: De ander wordt door God net zo bemind als Hij ons bemint

Afgelopen zondag werd in de Novus Ordo reeds het feest van de Doop des Heren gevierd. Paus Benedictus XVI heeft in een heilige Mis die hij opdroeg in de Sixtijnse kapel aan enkele kinderen het sacrament van het doopsel toegediend.

Tijdens zijn toespraak vóór het Angelusgebed tot de verzamelde gelovigen op het Sint-Pietersplein sprak de Paus zondag over het feest dat de liturgische Kersttijd afsluit. De Paus zei dat Christus mens is geworden om ons tot kinderen van God te maken. God werd geboren opdat wij herboren kunnen worden. De Paus zei verder dat het doopsel een voorbeeld is voor de maatschappij, een voorbeeld van broederschap. Deze broederschap wordt niet gevestigd door een ideologie, maar door het bewustzijn dat we kinderen zijn van één Vader.

Na het Mariale gebed vroeg de Paus aandacht voor de situatie van migranten en voor de vervolging van christenen. Wij moeten zien naar de betekenis van de persoon. Een immigrant is een mens, weliswaar met een andere afkomst en andere tradities, maar wel een persoon met rechten en verantwoordelijkheden. Bij arbeidsmigranten is de verleiding groot om hen niet als mensen te zien en om hen te exploiteren.

De Paus zei dat geweld nooit een oplossing mag zijn om conflicten te beslechten. Wij moeten altijd naar de ander kijken, en zien dat hij een ziel heeft die door God net zo wordt bemind als Hij ons bemint. Het geweld dat in sommige landen christenen wordt aangedaan leidt tot de onwaardigheid van velen, in het bijzonder als wij bericht ontvangen dat dat geweld plaatsvindt op de meest heilige dagen in de christelijke traditie. Zowel politieke als religieuze overheden mogen niet weglopen voor hun verantwoordelijkheid. Er kan en mag nooit sprake zijn van geweld in de Naam van God, noch kunnen wij Hem vereren door de waardigheid en de vrijheid van anderen te beschadigen.

De volledige Angelus-toespraak van de Paus kunt u hier bekijken en beluisteren: