Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 maart 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


9 januari 2010

Angelus-toespraak 6 januari 2010: Wijzen uit het Oosten zijn voorbeeld voor wetenschappers

Op het Hoogfeest van de Openbaring des Heren hield paus Benedictus XVI een toespraak vóór het Angelus dat hij bad samen met de duizenden verzamelde pelgrims op het Sint-Pietersplein.

De drie Wijzen uit het Oosten belichamen de perfecte harmonie tussen wetenschappelijk onderzoek en geloof, zo sprak de Paus. De Bijbelse astrologen stonden als wetenschappers van hun tijd open voor goddelijke openbaringen. Dat is een andere instelling dan de huidige vrees voor 'besmetting van wetenschap door het woord van God'. Op zoek naar de ster van Bethlehem luisterden ze naar de adviezen van joodse theologen en priesters. Dat maakt hen echte waarheidszoekers.
Ook gelovigen moeten er naar streven rede en geloof, wetenschap en openbaring in nauwe samenhang te zien.

De Vaticaanse televisie heeft geen beelden van de Angelustoespraak vrijgegeven.