Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


4 januari 2010

Angelus-toespraak 3 januari 2010: God wacht bij al onze keuzen op ons jawoord

Het verhaal heeft een betekenis, want het is ingebed in de Goddelijke Wijsheid", aldus paus Benedictus XVI in zijn Angelus-toespraak tot de pelgrims op het Sint-Pietersplein op deze eerste zondag van 2010. De Paus draagt de komende twaalf maanden deze toespraken op, en nodigt een ieder uit om met hem mee te doen, door alleen op God te hopen, en niet te vertrouwen op onwaarschijnlijke economische voorspellingen.

Met de geboorte van Jezus heeft de Heer kenbaar gemaakt dat Hij een volledig en definief verlangen heeft om bij de mensen te zijn, hun verhaal te delen, en om ons allen te begeleiden naar Zijn Koninkrijk van liefde en leven.

Toch wordt dit goddelijke plan niet automatisch tot stand gebracht, want het is een project van liefde, en liefde geeft vrijheid. Elke man en vrouw draagt zelf de verantwoording om de Heer van dag tot dag in het persoonlijk leven te aanvaarden. Op die manier kan 2010 een goed jaar worden, als iedereen, in overeenstemming met zijn of haar verantwoordelijkheden, zal meewerken met de genade van God. Als de Heer samen met ons wil optrekken naar het beloofde land, dan klopt Hij eerst op onze harten en wacht op ons jawoord in zowel kleine als grote keuzen die wij moeten maken.

De volledige Angelus-toespraak kunt u hier bekijken en beluisteren: