Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


21 april 2020

Dinsdag 21 april: Gelezen H. Mis - H. Anselmus, bisschop, belijder en kerkleraar