Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


4 april 2020

Zaterdag 4 april: Gelezen H. Mis - Zaterdag na Passiezondag; gedachtenis: H. Isidorus, bisschop, belijder en kerkleraar