4 april 2020

Zaterdag 4 april: Gelezen H. Mis - Zaterdag na Passiezondag; gedachtenis: H. Isidorus, bisschop, belijder en kerkleraar