Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


13 april 2020

Maandag 13 april: Gezongen H. Mis - Maandag onder het Octaaf van Pasen