Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


6 april 2020

Maandag 6 april: Gelezen H. Mis - Maandag in de Goede Week