Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


10 april 2020

Vrijdag 10 april: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus, gevolgd door de gezongen Mis van de vooraf gewijde offergaven - Goede Vrijdag