Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


30 oktober 2009

30 seminaristen ontvangen tonsuur en soutane

Op zaterdag 24 oktober hebben in totaal 30 seminaristen van de twee seminaries [Wigratzbad (D) en Denton (VS)] van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) de tonsuur ontvangen. Bovendien hebben zij hun burgerlijke kleding afgelegd en dragen vanaf nu een soutane.


De tonsuur is het teken van het opgenomen zijn in de geestelijke stand en gaat gepaard met een inkledingsritus. Deze ritus werd door het motu proprio 'Ministeria quaedam' van paus Paulus VI op 1 januari 1973 'afgeschaft'. Aan traditionalistische gemeenschappen, zoals de priesterbroederschap Sint Petrus, is het echter toegestaan deze ritus nog steeds toe te passen.


In het Duitse FSSP-seminarie in Wigratzbad celebreerde mgr Wolfgang Haas, aartsbisschop van Vaduz, Liechtenstein, deze ritus voor de seminaristen die aan het begin van hun tweede studiejaar de tonsuur krijgen toegediend.


De zwarte soutane is een teken van de symbolische dood van de priester, die 'dood' is voor de wereld. Hij is niet langer beschikbaar voor deze wereld maar heeft zichzelf geheel weggegeven aan de Heer. Een soutane telt 33 knoopjes, die staan symbool voor de 33 levensjaren van Jezus Christus op aarde.

Uw gebed wordt gevraagd voor alle seminaristen, maar in het bijzonder voor deze 30: Heer, geef aan Uw volk heilige priesters.