8 oktober 2009

Klok Agnestoren loopt weer

Het uurwerk in de toren van de Agneskerk loopt weer en de klok slaat weer op de hele en halve uren. Na een storing die zich in de zomer had voorgedaan, hebben enkele technici de klok deze week weer aan de praat gekregen.
Het was de tweede storing in relatief korte tijd; eind 2008 stond de klok ook lange tijd stil. Het uurwerk blijkt zeer gevoelig voor storingen onder meer veroorzaakt door temperatuursschommelingen.

Omwonenden vroegen zich af wat er met de toren aan de hand was en waarom het uurwerk niet meer liep. Daaruit mag blijken dat de toren maar ook de Agneskerk markante bouwwerken zijn in de buurt van het Haarlemmermeerstation.

Hoewel de kerk een beschermd Rijksmonument is, is de staat van onderhoud - mede door de jarenlange onzekerheid over de toekomst van de kerk - redelijk slecht. Wie een bijdrage wil leveren aan het onderhoud van kerk en toren kan een gift overmaken op bankrekening 311311 ten name van kerkbestuur Sint-Agneskerk. Voor uw bijdrage alvast hartelijk dank.