Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van vandaag (11.00 uur) kunt u hier rechstreeks volgen of terugkijken.

15 oktober 2009

'Kleinseminarie' Sint Agnes

Op zondag 4 oktober waren er in de Agneskerk drie seminaristen uit het bisdom Den Bosch te gast. Met hun assistentie werd er een plechtige Drieherenmis gecelebreerd, prachtig gezongen door Schola Catharina.

Na de Mis werd op het bordes voor de kerk deze foto genomen. Van links naar rechts, van achter naar voor: Patrick Kuis (seminarist), de eerwaarde paters Martin Knudsen FSSP (pastoor) en Andreas Komorowski FSSP (parochie-vicaris), Matthijs van Dorp, Sven Volkers (seminaristen) en eerwaarde Bert de Friest (priester).