15 oktober 2009

'Kleinseminarie' Sint Agnes

Op zondag 4 oktober waren er in de Agneskerk drie seminaristen uit het bisdom Den Bosch te gast. Met hun assistentie werd er een plechtige Drieherenmis gecelebreerd, prachtig gezongen door Schola Catharina.

Na de Mis werd op het bordes voor de kerk deze foto genomen. Van links naar rechts, van achter naar voor: Patrick Kuis (seminarist), de eerwaarde paters Martin Knudsen FSSP (pastoor) en Andreas Komorowski FSSP (parochie-vicaris), Matthijs van Dorp, Sven Volkers (seminaristen) en eerwaarde Bert de Friest (priester).