5 oktober 2009

Nederlandse ambassadeur biedt Paus geloofsbrieven aan

Op vrijdag 2 oktober jl. heeft Henriëtte barones van Lynden-Leijten als nieuwe Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel haar geloofsbrieven aangeboden aan paus Benedictus XVI. Zij deed dit samen met de nieuwe ambassadeurs van de Verenigde Staten en van de Filippijnen.

In zijn toespraak tot de nieuwe ambassadeurs sprak de Paus ook over Nederland. Hij had waardering voor de tolerantie en de vrijheid die in ons land bestaan. De Paus zei dat het belangrijk is om familiewaarden te beschermen. Hij legde er daarbij de nadruk op dat het gezin zijn fundament vindt in het ware huwelijk, namelijk dat tussen een man en een vrouw.