7 augustus 2009

Gebed voor de priesters

Heer onze God, wij bidden dat de heilige maagd Maria haar mantel heenslaat om Uw priesters, opdat zij op haar voorspraak gesterkt worden in hun dienstwerk.

Wij bidden dat Maria Uw priesters zal begeleiden om haar woorden te volgen: “Wat Hij u ook beveelt, doe het maar.” (Joh. 2, 5)

Dat Uw priesters zijn zoals de heilige Jozef, de meest zuivere bruidegom van Maria.
Dat het doorboorde hart van de heilige maagd Maria Uw priesters inspireert allen te omhelzen die lijden aan de voet van het Kruis.

Dat Uw priesters heilig zijn, vol van Uw brandende Liefde, naar niets anders strevend dan Uw meerdere glorie en de redding van de zielen.

Heilige Pastoor van Ars, bid voor ons. Amen.

Bron: Kerk in Nood