17 augustus 2009

Stralend Mariafeest op 15 augustus


Afgelopen zaterdag werd in onze kerk het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming gevierd. De dag begon om 11.00 uur met een druk bezochte Tridentijnse heilige Mis-met-drie-heren (priester, diaken en subdiaken).
Ook vele toeristen hadden de weg naar de Agneskerk weten te vinden.
De gregoriaanse schola zong een feestelijke Mis. Een jonge tenor vertolkte het Panis Angelicus en het Avé Maria.


Preek
In zijn preek ging pater M. Knudsen FSSP in op de betekenis van het feest, waarbij hij wees op de bijzondere plaats die God in de heilsgeschiedenis aan Maria heeft toegekend.


Koffiepauze
Na afloop van de feestelijke Mis was er tijd voor koffie met appelgebak. Ondertussen zochten de gelovigen reeds een plaats in de houten kerkbanken die buiten waren opgesteld voor het plechtige Marialof op het kerkplein. Deze banken staan al jarenlang 'los' in de kerk en konden voor deze gelegenheid heel goed dienst doen.


Marialof op het kerkplein
Er waren mensen die speciaal voor dit Marialof waren gekomen. De zitplaatsen werden snel gevuld, maar met het stralende weer was het geen enkele moeite om het Lof staand (en knielend op straat) mee te vieren. Mensen in passerende auto's en bussen, fietsers en wandelaars waren getuigen van de hulde die aan Maria werd gebracht. Na het zingen van enkele Marialiederen en het bidden van een rozenhoedje werd het Allerheiligst Sacrament in een korte processie naar buiten gedragen.


Op het prachtig met bloemen versierde altaar, dat geplaatst was tussen de openslaande deuren in het portaal van de kerk, stond het grote beeld van Maria die verwees naar haar Zoon Die - werkelijk tegenwoordig in de Hostie in de monstrans - voor haar stond.
Het Adoro Te en het Tantum ergo werden gezongen, waarna de zegen met het Allerheiligst Sacrament werd gegeven.


De dag werd afgesloten met een feestelijk Salve Regina op het kerkplein. Daarna bleven velen nog een tijdlang napraten onder het oog van een tevreden toekijkende Maria.

Vrijwilligers
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die deze feestelijke dag hebben voorbereid en mogelijk gemaakt!
De foto's bij dit verslag zijn gemaakt door de heer en mevrouw Silva. Door op een foto te klikken kunt u een grotere versie bekijken. Met de 'back'button van uw browser keert u weer terug naar dit bericht.