11 augustus 2009

Vaticaan geeft instructie-DVD voor
Tridentijnse H. Mis uit

De pauselijke commissie Ecclesia Dei gaat een dubbel-DVD uitgeven die priesters en leken moet helpen om de Tridentijnse ritus beter te begrijpen, zo meldt Radio Vaticana.

Op de eerste DVD is een heilige Mis te zien in de Tridentijnse ritus. Kardinaal Castrillon Hoyos, voorzitter van de commissie, geeft daarbij een inleiding. De heilige Mis die getoond wordt, is in 2003 opgenomen in de basiliek Santa Maria Maggiore. De tweede DVD bevat didactische beelden: steeds wordt een stukje van de Mis getoond en nader verklaard.

In zijn motu proprio 'Summorum Pontificum', gedateerd 7 juli 2007, geeft paus Benedictus XVI de Tridentijnse ritus vrij als buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Bovendien heeft hij aangekondigd dat deze vorm van liturgie verder ontwikkeld zou worden.

Op 8 juli 2009 is de pauselijke commissie Ecclesia Dei door een nieuw motu proprio 'Ecclesiae unitatem' ondergebracht bij de Congregatie voor de Geloofsleer, onder leiding van de Amerikaanse kardinaal Levada.

In onze Sint-Agneskerk wordt de Tridentijnse heilige Mis weer gevierd sinds september 2006. Sinds Pasen 2009 zijn zelfs alle
H.H. Missen in onze kerk in deze ritus en volgens haar eigen liturgische kalender (Missaal 1962), tenzij anders vermeld.

11 augustus 2009