Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van vandaag (11.00 uur) kunt u hier rechstreeks volgen of terugkijken.

7 augustus 2009

Maria Tenhemelopneming

Beminde gelovigen,

In de afgelopen maand ben ik twee weken in Denemarken geweest, waar ik ook de gelegenheid had om de Tridentijnse H. Mis op te dragen voor de gelovigen. Normaal hebben zij deze Mis slechts twee keer per maand.
Het is mij opgevallen met hoeveel dankbaarheid de gelovigen daar naar de H. Mis gaan. Diezelfde dankbaarheid ontmoeten wij ook in de Agneskerk. De Tridentijnse Mis laat de mensen duidelijk zien welke oneindige stroom van genade uit het Kruisoffer vloeit. Laten wij onze dankbaarheid uiten door ons steeds inniger met de Kerk te verbinden. De mogelijkheid om dit te doen wordt u dagelijks geboden: u kunt niet alleen de H. Mis in de Agneskerk bijwonen, maar ook het Lof en de middag van aanbidding op de derde vrijdag in de maand, waaraan niet veel gelovigen deelnemen. Laten wij ook niet vergeten dat het regelmatig ontvangen van vergeving in de heilige biecht een voorwaarde is om met God verbonden te zijn door de overige sacramenten.
Het leven uit de genade is onze hoogste roeping en vreugde hier op aarde. Dit mag nooit verworden tot een gewoonte, maar moet zich manifesteren in een bewuste en levendige verbondenheid met het leven van de Kerk. Op 15 augustus vieren wij het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – een verplichte feestdag – met een Drieherenmis. Daarna kunt u in de pastorie een kopje koffie gebruiken, voordat wij op het kerkplein het rozenkranslof gaan bidden. Wij priesters hopen u allen op deze feestdag van de allerheiligste Maagd te mogen ontmoeten.

Met mijn priesterlijke zegen,
pater M. Kromann Knudsen FSSP