16 augustus 2009

Website Agneskerk één dag hemelsblauw

De website van de Agneskerk was op 15 augustus voor één dag hemelsblauw gekleurd. Vanwege het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming was ook de openingspagina aangepast. Wie het gemist heeft, kan hieronder alsnog de afbeelding en de tekst bekijken.


Op deze dag is de Maagd, de Moeder van God, ten hemel opgenomen.
Zij is het begin, het beeld van de Kerk der voleinding.
Zij houdt de hoop in ons levend en is een troost voor Gods volk onderweg.
Terecht heeft God haar het bederf van de dood niet laten zien, omdat zij op wonderbare wijze de Moeder is geworden van Zijn Zoon, de Gever van alle leven.

Bij uw baren hebt gij uw maagdelijkheid behouden, bij uw tenhemelopneming hebt gij de wereld niet verlaten, Moeder van God: gij zijt teruggekeerd naar de bron des levens, gij die de levende God ontving en die door uw gebeden onze zielen van de dood zult bevrijden.