21 april 2010

Pinksterbedevaart Parijs-Chartres: 22, 23 en 24 mei 2010

Deelnemers aan de bedevaart lopen door de straten van Parijs.

Dit jaar wordt van 22 tot en met 24 mei de driedaagse Pinksterbedevaart Parijs-Chartres voor de 28e maal gelopen. Deze bedevaart, in het teken van de Traditie, wordt georganiseerd door 'Notre-Dame de Chrétienté'.

Als een kilometerslang lint lopen duizenden pelgrims tijdens het Pinksterweekend drie dagen zingend, biddend en mediterend door Parijs en door de velden en de bossen langs de aloude, circa 105 km lange, bedevaartsroute van de Notre-Dame in Parijs naar de Notre-Dame in Chartres. De pelgrims zien tijdens de bedevaart af van elke vorm van luxe. Zij lopen niet voor een lintje, een medaille of een bos gladiolen, maar als pelgrims op weg naar het Koninkrijk Gods. Deze drie dagen staan in het teken van de Kerk is onze Moeder.

Afhankelijk van de weersomstandigheden, in stromende regen over modderige paden of onder een onverbiddelijke zon door de velden, en soms ook geplaagd door blaren, offeren zij de lasten van deze Pinksterdagen voor het welzijn van de Kerk en de wereld. Als één grote familie komen zij niet alleen uit alle delen van Frankrijk, maar van de gehele wereld, zoals Amerika, Duitsland, Engeland, Litouwen en zelfs uit Rusland. Een onvergetelijke religieuze ervaring met als hoogtepunten de dagelijkse heilige Mis, buiten in het bos, de uitstelling en aanbidding op de avond van eerste Pinksterdag, de eerste blikken op de torens van Chartres, de aankomst in Chartres en de Pontificale Hoogmis in de kathedraal van Chartres. Er is volop gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van de Biecht.

De deelname van Nederlandstaligen onder de patronage van de H.H. Martelaren van Gorkum wordt ook dit jaar gecoördineerd door de Stichting Ecclesia Dei Delft (Nederland), telefoon 015-2613849 | e-mail: chartres@ecclesiadei.nl, en de Werkgroep Mysterium Fidei (België), telefoon +32(0)496/362363 (na 20.30 uur) | e-mail: mysteriumfidei@catholic.org.