Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van donderdag (17.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

21 april 2010

Pinksterbedevaart Parijs-Chartres: 22, 23 en 24 mei 2010

Deelnemers aan de bedevaart lopen door de straten van Parijs.

Dit jaar wordt van 22 tot en met 24 mei de driedaagse Pinksterbedevaart Parijs-Chartres voor de 28e maal gelopen. Deze bedevaart, in het teken van de Traditie, wordt georganiseerd door 'Notre-Dame de Chrétienté'.

Als een kilometerslang lint lopen duizenden pelgrims tijdens het Pinksterweekend drie dagen zingend, biddend en mediterend door Parijs en door de velden en de bossen langs de aloude, circa 105 km lange, bedevaartsroute van de Notre-Dame in Parijs naar de Notre-Dame in Chartres. De pelgrims zien tijdens de bedevaart af van elke vorm van luxe. Zij lopen niet voor een lintje, een medaille of een bos gladiolen, maar als pelgrims op weg naar het Koninkrijk Gods. Deze drie dagen staan in het teken van de Kerk is onze Moeder.

Afhankelijk van de weersomstandigheden, in stromende regen over modderige paden of onder een onverbiddelijke zon door de velden, en soms ook geplaagd door blaren, offeren zij de lasten van deze Pinksterdagen voor het welzijn van de Kerk en de wereld. Als één grote familie komen zij niet alleen uit alle delen van Frankrijk, maar van de gehele wereld, zoals Amerika, Duitsland, Engeland, Litouwen en zelfs uit Rusland. Een onvergetelijke religieuze ervaring met als hoogtepunten de dagelijkse heilige Mis, buiten in het bos, de uitstelling en aanbidding op de avond van eerste Pinksterdag, de eerste blikken op de torens van Chartres, de aankomst in Chartres en de Pontificale Hoogmis in de kathedraal van Chartres. Er is volop gelegenheid voor het ontvangen van het sacrament van de Biecht.

De deelname van Nederlandstaligen onder de patronage van de H.H. Martelaren van Gorkum wordt ook dit jaar gecoördineerd door de Stichting Ecclesia Dei Delft (Nederland), telefoon 015-2613849 | e-mail: chartres@ecclesiadei.nl, en de Werkgroep Mysterium Fidei (België), telefoon +32(0)496/362363 (na 20.30 uur) | e-mail: mysteriumfidei@catholic.org.