Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van donderdag (17.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

3 april 2010

Verlossing

Beminde gelovigen,

Op de dagen die aan het Paasfeest voorafgaan staat het heilig Kruis volledig centraal. Dit jaar viel het feest van Maria Boodschap vlak voor het Verlossingsfeest van Pasen. Dat geeft ons de mogelijkheid om de rol van de heilige Maagd in het verlossingswerk dieper te overdenken.

Hoewel volkomen afhankelijk van de Verlosser, werd de heilige maagd Maria als Zijn helpster aangesteld. Zij was Hem namelijk zo nabij als voor een schepsel maar mogelijk is, en was voor Hem onmisbaar.

In alle eeuwigheid was de heilige Maagd bij Hem in de gedachten van de Allerheiligste Drie-eenheid. Zij deelde in Zijn bestemming en was met Hem uitverkoren in de oorspronkelijke profetie als de Vrouw uit wie Hij geboren zou worden. Zij was met Hem ééngemaakt in de genade door de onbevlekte ontvangenis, die haar op wonderbaarlijke wijze voor-verloste. De heilige Maagd was met Hem verenigd in alle geheimen van Zijn aardse bestaan: vanaf de boodschap van de engel tot aan het sterven op het Kruis.

Toen het uur, dat voor het Offer was vastgesteld, gekomen was, gaf de heilige maagd Maria vrijwillig het goddelijk Lam over aan Zijn zending en aan Zijn offerdood op Calvarië, terwijl zij met Hem een volheid van lijden verduurde, gelijk aan dat van Hem, en wel op een zodanige wijze dat zij met Hem gestorven zou zijn, als zij niet bestemd was geweest om ook de jonge Kerk te begeleiden, de jonge Kerk die geboren werd om Zijn Verlossende genade door alle tijden heen aan de mensen te verkondigen en aan hen uit te delen, ter verheerlijking van God.

Ik wens u allen een gezegend en zalig Pasen toe.

Met mijn priesterlijke zegen,

pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie