26 april 2010

Paasvreugde: Hij lééft

Te midden van de zware stormen die in deze tijd rondom de Kerk waaien, mogen we niet vergeten dat we leven in de dagen van de Verrijzenis van de Heer. Dáár draait het om in ons geloof: De Heer is waarlijk verrezen.

De Kerk is heilig, niet omdat wij heilig zijn, maar omdat haar Hoofd, Jezus Christus de Heilige is. Het is Zijn Kerk, Zijn nalatenschap, die Hij - willens en wetens - in de handen heeft gelegd van zwakke mensen. En hoe zwak wij zijn, heeft Hij Zelf ondervonden (en voorspeld). Petrus, de eerste paus, verloochende Hem tot drie keer toe. Waar waren Zijn leerlingen toen Hij aan het kruishout werd geslagen?

Laten wij bidden voor paus Benedictus XVI, omdat we geloven dat hij door de Heer is uitgekozen om leiding te geven aan Zijn Kerk in onze dagen, nota bene als Zijn plaatsbekleder op aarde. Die zware taak kan hij alleen volbrengen, als hij gedragen wordt door ons gebed. En dat gebed kunnen wij volhouden omdat wij weten dat Hij - onze Verlosser Jezus Christus - lééft.

Zie de volgende video: 'I know that my Redeemer lives' door Suzanne Sitthichai.