1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 augustus 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wijziging op donderdag 22 augustus

De heilige Mis begint die dag niet om 11.00 uur maar om 11.30 uur.

14 april 2010

Programma Sint-Nicolaasacademie zaterdag 17 april 2010

Op zaterdag 17 april 2010 vindt in onze kerk en pastorie de volgende bijeenkomst plaats van de Amsterdamse Sint-Nicolaasacademie. Deze keer is het onderwerp:

Jezus en de gnosis

Prof. dr Riemer Roukema is specialist op het gebied van het oude christendom. Hij doceert het Nieuwe Testament aan de Universiteit van Kampen. Momenteel raken vele christenen verward door gnostische geschriften als het evangelie van Thomas en dergelijke. Hoe houden we de orthodoxie en de gnostische ketterijen uit elkaar?

Programma
10.00 uur: H. Mis
10.45 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie

Zie: De website van de academie.