Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van donderdag (17.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

14 april 2010

Programma Sint-Nicolaasacademie zaterdag 17 april 2010

Op zaterdag 17 april 2010 vindt in onze kerk en pastorie de volgende bijeenkomst plaats van de Amsterdamse Sint-Nicolaasacademie. Deze keer is het onderwerp:

Jezus en de gnosis

Prof. dr Riemer Roukema is specialist op het gebied van het oude christendom. Hij doceert het Nieuwe Testament aan de Universiteit van Kampen. Momenteel raken vele christenen verward door gnostische geschriften als het evangelie van Thomas en dergelijke. Hoe houden we de orthodoxie en de gnostische ketterijen uit elkaar?

Programma
10.00 uur: H. Mis
10.45 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie

Zie: De website van de academie.