14 april 2010

Programma Sint-Nicolaasacademie zaterdag 17 april 2010

Op zaterdag 17 april 2010 vindt in onze kerk en pastorie de volgende bijeenkomst plaats van de Amsterdamse Sint-Nicolaasacademie. Deze keer is het onderwerp:

Jezus en de gnosis

Prof. dr Riemer Roukema is specialist op het gebied van het oude christendom. Hij doceert het Nieuwe Testament aan de Universiteit van Kampen. Momenteel raken vele christenen verward door gnostische geschriften als het evangelie van Thomas en dergelijke. Hoe houden we de orthodoxie en de gnostische ketterijen uit elkaar?

Programma
10.00 uur: H. Mis
10.45 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie

Zie: De website van de academie.