1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 augustus 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

Wijziging op donderdag 22 augustus

De heilige Mis begint die dag niet om 11.00 uur maar om 11.30 uur.

24 april 2010

Zondag 25 april: Tridentijnse H.H. Missen elders in het land

Aanstaande zondag zal om 11.00 uur de Hoogmis worden gevierd in de Agneskerk. Maar ook in andere Nederlandse steden zal een Tridentijnse heilige Mis worden opgedragen.

Eveneens om 11.00 uur zal in de Rooms-katholieke parochiekerk van de H.H. Michaël en Clemens aan de Dorpsweg 80 te Rotterdam een Tridentijnse heilige Mis worden opgedragen. Celebrant is de eerwaarde pater A. Komorowski FSSP, parochie-vicaris van onze eigen Agneskerk.

Om 17.00 uur zal een heilige Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus worden opgedragen in de Onze Lieve Vrouwekerk aan Singel 106 te Vlissingen. De kerk is vanaf 16.30 uur open. Vooraf is er biechtgelegenheid.

En dan nog iets verder weg:
9.55 uur: Sint-Michaëlskapel in Niel-bij-As (B);
18.00 uur: Basiliek van het Heilig Bloed in Brugge (B); voorafgaand verzorgt eerwaarde pater A. Schijffelen FSSP een conferentie over de liturgie in de traditionele Romeinse ritus; aanvang: 16.30 uur in restaurant Tom Pouce, Burg 17 in Brugge.