Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van vrijdag (15.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

24 april 2010

Zondag 25 april: Tridentijnse H.H. Missen elders in het land

Aanstaande zondag zal om 11.00 uur de Hoogmis worden gevierd in de Agneskerk. Maar ook in andere Nederlandse steden zal een Tridentijnse heilige Mis worden opgedragen.

Eveneens om 11.00 uur zal in de Rooms-katholieke parochiekerk van de H.H. Michaël en Clemens aan de Dorpsweg 80 te Rotterdam een Tridentijnse heilige Mis worden opgedragen. Celebrant is de eerwaarde pater A. Komorowski FSSP, parochie-vicaris van onze eigen Agneskerk.

Om 17.00 uur zal een heilige Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus worden opgedragen in de Onze Lieve Vrouwekerk aan Singel 106 te Vlissingen. De kerk is vanaf 16.30 uur open. Vooraf is er biechtgelegenheid.

En dan nog iets verder weg:
9.55 uur: Sint-Michaëlskapel in Niel-bij-As (B);
18.00 uur: Basiliek van het Heilig Bloed in Brugge (B); voorafgaand verzorgt eerwaarde pater A. Schijffelen FSSP een conferentie over de liturgie in de traditionele Romeinse ritus; aanvang: 16.30 uur in restaurant Tom Pouce, Burg 17 in Brugge.