4 april 2010

Paus Benedictus XVI verkondigt de Verrijzenis des Heren

Op het Sint-Pietersplein in Rome heeft paus Benedictus XVI de Paasmis gecelebreerd voor een menigte van tienduizenden gelovigen. Het plein was voor de vijfentwintigste keer rijkelijk versierd door bloemen uit Nederland, deze keer in de kleuren geel en wit.

De viering begon met het tonen van de Paasicoon aan de Heilige Vader, waarmee hij, in navolging van de apostel Petrus, als eerste getuige was van de Verrijzenis van Christus.

In zijn homilie ging de Paus - uiteraard - niet in op het zwaar zondige gedrag van enkele priesters en religieuzen, maar verkondigde hij de Verlossing van de mensheid, namelijk het grote wonder van deze dag: Onze Heer Jezus Christus is waarlijk verrezen!

De vreugde van Pasen is dit jaar nog grootser dan andere jaren, omdat de christenheid over de gehele wereld op dezelfde datum het Paasfeest viert. De Kerken van de Orthodoxie hanteren een andere kalender en vieren daardoor Pasen meestal op een andere datum, maar dit jaar en ook volgend jaar vallen de data van het Paasfeest in Oost en West samen.