Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


De live-uitzending van donderdag (17.00 uur) kunt u hier rechtstreeks volgen of terugkijken.

4 april 2010

Paus Benedictus XVI verkondigt de Verrijzenis des Heren

Op het Sint-Pietersplein in Rome heeft paus Benedictus XVI de Paasmis gecelebreerd voor een menigte van tienduizenden gelovigen. Het plein was voor de vijfentwintigste keer rijkelijk versierd door bloemen uit Nederland, deze keer in de kleuren geel en wit.

De viering begon met het tonen van de Paasicoon aan de Heilige Vader, waarmee hij, in navolging van de apostel Petrus, als eerste getuige was van de Verrijzenis van Christus.

In zijn homilie ging de Paus - uiteraard - niet in op het zwaar zondige gedrag van enkele priesters en religieuzen, maar verkondigde hij de Verlossing van de mensheid, namelijk het grote wonder van deze dag: Onze Heer Jezus Christus is waarlijk verrezen!

De vreugde van Pasen is dit jaar nog grootser dan andere jaren, omdat de christenheid over de gehele wereld op dezelfde datum het Paasfeest viert. De Kerken van de Orthodoxie hanteren een andere kalender en vieren daardoor Pasen meestal op een andere datum, maar dit jaar en ook volgend jaar vallen de data van het Paasfeest in Oost en West samen.