Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


15 maart 2010

Neem van mij weg, Heer

Neem van mij weg, Heer,
zo smeek ik U,
al wat mij inwendig verdeelt,
wat mij van U verwijdert,
en wat scheiding teweegbrengt
tussen U en mij.

Neem van mij weg, Heer,
al wat mij onrein,
al wat mij koud,
al wat mij ongevoelig maakt.

Neem van mij weg, Heer,
al wat mij misleidt,
al wat mij schaadt,
en al wat mij onwaardig maakt
door U te worden gezien,
verbeterd en berispt,
door U te worden toegesproken
en aangehaald,
door U bemind te worden
en goedgunstig behandeld.

Ontferm U over mij, Heer,
en wees mij genadig.
Verwijder van mij al wat verkeerd is,
alles dat mij
zou kunnen verhinderen
U te zien, naar U te luisteren,
de geur van Uw deugden
gewaar te worden
en de hand naar U uit te strekken;
al wat mij zou kunnen verhinderen
U te vrezen en aan U te denken,
U te kennen en op U te vertrouwen,
U te beminnen en U te bezitten.

Ja, neem alles van mij weg
wat mij belet
U bij mij tegenwoordig te hebben
en gedeeltelijk al te genieten.

Z. Petrus Faber S.J.