Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


27 maart 2010

Overzicht van liturgische vieringen in de Goede Week en met Pasen

Zondag 28 maart: Palmzondag
10.30 uur: Plechtige gezongen Hoogmis, met palmwijding en processie

Triduum Sacrum
Donderdag 1 april: Witte Donderdag
19.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap – waarna gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligst Sacrament (tot 23.00 uur)

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
(Vasten- en onthoudingsdag)
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 3 april: Paaszaterdag
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake

Zondag 4 april: Hoogfeest van Pasen – Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus
11.00 uur: Plechtige Drieherenmis met zang door Schola Catherina

Maandag 5 april: Maandag onder het Octaaf van Pasen (Tweede Paasdag)
11.00 uur: Gezongen Hoogmis