27 maart 2010

Overzicht van liturgische vieringen in de Goede Week en met Pasen

Zondag 28 maart: Palmzondag
10.30 uur: Plechtige gezongen Hoogmis, met palmwijding en processie

Triduum Sacrum
Donderdag 1 april: Witte Donderdag
19.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap – waarna gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligst Sacrament (tot 23.00 uur)

Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag
(Vasten- en onthoudingsdag)
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 3 april: Paaszaterdag
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake

Zondag 4 april: Hoogfeest van Pasen – Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus
11.00 uur: Plechtige Drieherenmis met zang door Schola Catherina

Maandag 5 april: Maandag onder het Octaaf van Pasen (Tweede Paasdag)
11.00 uur: Gezongen Hoogmis