7 maart 2010

Pelgrimage van het Dankbaarheidskruis langs de wereldhoofdsteden


Paasmorgen 2003. De initiatiefnemers van het Dankbaarheidskruis worden op deze dag van de Verrijzenis van onze Heer en Heiland Jezus Christus geïnspireerd door de woorden "Neemt Mijn Kruis en draagt het naar alle hoofdsteden van de aarde als teken van dankbaarheid aan de almachtige God voor de redding die wij ontvangen door Jezus Christus".

Een jaar later, op 10 maart 2004, zegent paus Johannes Paulus II de initiatiefnemers van deze missie in Rome. De pelgrimage van het Dankbaarheidskruis begint in de Oekraïense stad Lviv, waar in november 2005 in het centrum van de stad een groot eikenhouten kruis met corpus wordt geplaatst. Korte tijd later worden soortgelijke kruisen geplaatst in Kiev en Donetsk.

De pelgrimage van het Kruis vindt plaats ter herinnering aan het feit dat er binnenkort 2000 jaar verstreken zijn sedert de Verlossingsdood van Jezus Christus op het Kruis, en Zijn Verrijzenis (33 - 2033). Deze pelgrimage is een oproep aan alle mensen ter wereld om hun grote dankbaarheid te betonen aan Jezus Christus voor de marteldood die Hij uit liefde voor ons heeft ondergaan, voor Zijn Verrijzenis na drie dagen, en voor de redding die Hij voor ons heeft verkregen van God de Vader.

De pelgrimage heeft als doel om alle volkeren op aarde tot één familie te verenigen rond het Kruis van Christus. Wanneer het Missiekruis alle hoofdsteden van de wereld heeft bezocht zal in elk land een groep mensen voorbereidingen treffen om in het centrum van hun hoofdstad grote eikenhouten kruisen te plaatsen. Op die manier wordt concreet zichtbaar dat God in het centrum van ons leven staat.

Het Dankbaarheidskruis heeft inmiddels gepelgrimeerd door de (hoofd)steden van Oekraïene, Polen, Litouwen, Letland, Estland, Finland, Denemarken, Zweden, Duitsland, IJsland en Frankrijk. Overal werd het Kruis gezegend door kardinalen, bisschoppen, en priesters uit deze landen. Het Kruis was aanwezig bij H.H. Missen van Rooms-katholieken, Grieks-katholieken en Orthodoxe christenen en bij kerkdiensten van andere christelijke denominaties. Ook werd het Kruis door de straten van steden en dorpen rondgedragen, waarmee de gelovigen zich aansloten bij Christus tijdens Zijn kruisweg.

Meer informatie met foto's is te vinden op www.thankingcross.info.


Na afloop van de Hoogmis op zondag 7 maart komen de gelovigen in de Agneskerk naar voren om het Kruis persoonlijk te vereren in navolging van de pastoor en de acolieten.