15 maart 2010

Vastenactie 2010 voor de 'Zusters van het Onbevlekte Hart van Afrika'

In samenwerking met Stichting Kerk in Nood ondersteunt onze parochie dit jaar in het kader van de Vastenactie een project voor bejaarde, zieke en gehandicapte zusters van de congregatie van de ‘Zusters van het Onbevlekt Hart van Afrika’ in Tanzania.

De ‘Zusters van het Onbevlekte Hart van Afrika’, is een congregatie die 55 jaar geleden in Tanzania werd opgericht. De zusters zijn toegewijd aan de hulp aan de meest hulpbehoevenden in het land, zoals gehandicapte kinderen, jonge meisjes die door hun familie worden uitgehuwelijkt of gevaar lopen besneden te worden, AIDS-slachtoffers en drugsverslaafden. Zij wonen dichtbij de gewone mensen en delen hun zorgen en de moeilijkheden van het dagelijks leven.

In het verleden hielpen deze zusters vooral anderen. Maar nu hebben de oudere, zieke en gehandicapte zusters van deze congregatie zélf hulp nodig. Sommigen onder hen kunnen helemaal niet meer lopen, zijn volledig aan bed gekluisterd en zijn helemaal afhankelijk van de hulp van anderen. Zij die daartoe nog in staat zijn blijven voor zover mogelijk het Goede Nieuws van Jezus Christus verkondigen. Zij die niet meer uit bed kunnen zijn ermee tevreden om hun lijden op te offeren voor de mensen die ze vroeger hielpen met wijze raad en praktische daden van naastenliefde.

De zusters zijn afhankelijk van steun van derden, met name als het gaat om de kosten van medische zorg. Ze hebben medicijnen nodig, hulpmiddelen om te lopen en brillen en sommige zusters moeten een operatie ondergaan. Het gaat hier om een lokale congregatie die niet kan terugvallen op een buitenlands moederhuis voor hulp. Kerk in Nood heeft daarom een bedrag van € 6.000 beloofd om de zwakke, oudere en gehandicapte zusters iets van de liefde terug te geven die ze zo ruimhartig hebben gedeeld met anderen gedurende hun hele leven.

Wij hopen van harte dat u een bijdrage wilt overmaken voor de hulp aan deze zusters. U kunt een gift storten op bankrekening 4930515 ten name van kerkbestuur Sint-Agnesparochie onder vermelding van ‘Vastenactie 2010’. Een contante bijdrage kunt u deponeren in de collectebus achter in de kerk.