1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 juli 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

19 maart 2010

Programma Sint-Nicolaasacademie
zaterdag 20 maart 2010

Op zaterdag 20 maart 2010 vindt in onze kerk en pastorie de volgende bijeenkomst plaats van de Amsterdamse Sint-Nicolaasacademie. Deze keer is het onderwerp:

DE CHRISTELIJKE WORTELS VAN DE WETENSCHAP

De heer dr Ewald Vervaet, natuurkundige en psycholoog, die diverse boeken gepubliceerd heeft over psychologie in verband met groei en intelligentie, zal een lezing verzorgen. Daarin zal hij betogen, tegen de heersende opvatting in, dat het Westerse, katholieke christendom bevorderlijk is geweest voor de vooruitgang in het natuuronderzoek.

Programma
10.00 uur: H. Mis
10.45 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie

Zie: Sint-Nicolaasacademie Amsterdam verhuist naar Agneskerk en de website van de academie.