Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


30 maart 2010

Oudste priester van Vlaanderen krijgt 'eigen' website

Priester-historicus prof. dr Karel Van Isacker S.J. (1913) ging eind jaren '80 met emeritaat van de Universiteit van Antwerpen. Hij verliet Antwerpen en vertrok naar de Caelenberg nabij Niel bij As. Hij verbouwde er een boerderij tot Sint-Michaëlskapel.

De bijna 97-jarige Vlaamse pater draagt daar nog dagelijks de heilige Mis op. Hij bleef de oude Tridentijnse ritus trouw.

De door hem gebouwde kapel beschikt sinds kort over een eigen website: www.caelenberg.info.

De website van de Sint-Michaëlskapel is toegevoegd aan de links naar andere websites in de rechterkolom.