Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 maart 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


31 maart 2010

Vijf jaar pontificaat paus Benedictus XVI


Op 2 april 2005 stierf paus Johannes Paulus II, eerbiedwaardige dienaar Gods. Op 19 april van dat jaar werd Jozef kardinaal Ratzinger gekozen tot onze huidige paus Benedictus XVI.

Vergeten wij niet om voor onze Heilige Vader te blijven bidden, juist omdat hij – en in zijn persoon de heilige Kerk van onze Heer Jezus Christus – steeds wordt aangevallen en belasterd.

In deze dagen rond het eerste lustrum van het pontificaat van Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI kunnen wij als katholieken in het bijzonder onze (verplichte) Paasbiecht en -communie tot zijn intentie aan God opdragen.