31 maart 2010

Vijf jaar pontificaat paus Benedictus XVI


Op 2 april 2005 stierf paus Johannes Paulus II, eerbiedwaardige dienaar Gods. Op 19 april van dat jaar werd Jozef kardinaal Ratzinger gekozen tot onze huidige paus Benedictus XVI.

Vergeten wij niet om voor onze Heilige Vader te blijven bidden, juist omdat hij – en in zijn persoon de heilige Kerk van onze Heer Jezus Christus – steeds wordt aangevallen en belasterd.

In deze dagen rond het eerste lustrum van het pontificaat van Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI kunnen wij als katholieken in het bijzonder onze (verplichte) Paasbiecht en -communie tot zijn intentie aan God opdragen.