Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


26 maart 2010

Vastenactie 2010

De Zusters van het Onbevlekte Hart van Afrika in Tanzania rekenen dit jaar op uw vrijgevigheid tijdens de Vastenactie. Stichting Kerk in Nood heeft aan deze zusters een bedrag van € 6.000 toegezegd om hun nood (hoge leeftijd en vaak gehandicapt) te lenigen. Toch proberen ze ook de noodlijdende bevolking nog te helpen.

Bankrekening 4930515 ten name van kerkbestuur Sint-Agnesparochie te Amsterdam staat open voor uw vastenbijdrage.