Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 januari 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Ondersteun het onderhoud van ons kerkgebouw, uw kerkgebouw, en doe mee aan actie Kerkbalans 2020

Lees hier wat u kunt doen en maak uw gift over op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89.

26 maart 2010

Vastenactie 2010

De Zusters van het Onbevlekte Hart van Afrika in Tanzania rekenen dit jaar op uw vrijgevigheid tijdens de Vastenactie. Stichting Kerk in Nood heeft aan deze zusters een bedrag van € 6.000 toegezegd om hun nood (hoge leeftijd en vaak gehandicapt) te lenigen. Toch proberen ze ook de noodlijdende bevolking nog te helpen.

Bankrekening 4930515 ten name van kerkbestuur Sint-Agnesparochie te Amsterdam staat open voor uw vastenbijdrage.