Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


22 september 2009

Generaal-overste FSSP op visitatie in Amsterdam

Pater John Berg, generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, brengt deze week een visitatiebezoek aan de priesters van de broederschap in de Benelux. Een visitatie is een officieel onderzoek door de generaal-overste naar het reilen en zeilen op een bepaalde locatie waar FSSP-priesters wonen en werken, dat volgens de statuten elke vijf jaar plaatsvindt.

Pater Berg verblijft enkele dagen in Amsterdam voor besprekingen met de paters Knudsen en Komorowski. Ook brengt hij een bezoek aan de bisschop van Haarlem-Amsterdam en staan er nog enkele andere ontmoetingen op het programma.

Pater Berg (midden) in de hal van de pastorie, met naast hem
de paters Komorowski (links) en Knudsen (rechts).