1919 - 2019: 100 jaar Sint-Agnesparochie

Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 juli 2019, onder voorbehoud van wijzigingen.

22 september 2009

Generaal-overste FSSP op visitatie in Amsterdam

Pater John Berg, generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, brengt deze week een visitatiebezoek aan de priesters van de broederschap in de Benelux. Een visitatie is een officieel onderzoek door de generaal-overste naar het reilen en zeilen op een bepaalde locatie waar FSSP-priesters wonen en werken, dat volgens de statuten elke vijf jaar plaatsvindt.

Pater Berg verblijft enkele dagen in Amsterdam voor besprekingen met de paters Knudsen en Komorowski. Ook brengt hij een bezoek aan de bisschop van Haarlem-Amsterdam en staan er nog enkele andere ontmoetingen op het programma.

Pater Berg (midden) in de hal van de pastorie, met naast hem
de paters Komorowski (links) en Knudsen (rechts).