27 september 2009

Pausbezoek Tsjechië: Bezoek aan het Kind Jezus van Praag