Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


27 september 2009

Pausbezoek Tsjechië: Bezoek aan het Kind Jezus van Praag