Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


Actie Kerkbalans 2023
Draagt u ook financieel een steentje bij aan uw parochie?
Bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van Parochie van de H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’.


22 september 2009

Nieuwe link op Agnes Online: provita.be

Op de dag waarop in Den Haag de nationale pro-life gebedsdag plaatsvindt (zie: Pro-life gebedsdag in Den Haag) voegen we aan Agnes Online een nieuwe link toe.

'Pro Vita - Gezin & Leven' is een organisatie die zich in België inzet voor de bescherming van het leven, vanaf het natuurlijke begin tot aan het natuurlijke einde. Ook maakt zij zich sterk voor de bevordering van een gezonde seksuele moraal onder jongeren.

Pro Vita is opgericht in 1971. Onder meer via de website www.provita.be probeert zij te waarschuwen voor en stelling te nemen tegen het feit dat België, net als Nederland, meer en meer in de greep komt van de cultuur van de dood.