Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


27 september 2009

Priesters Agneskerk celebreren zondagsmis in vier steden

De paters M. Kromann Knudsen en A. Komorowski uit de Agneskerk hebben tezamen vandaag in vier steden in het Nederlands taalgebied de zondagsmis gecelebreerd of daarbij assistentie verleend. Uiteraard in onze eigen Agneskerk, maar daarnaast ook in Utrecht (Sint-Willibrordkerk), Rotterdam (H.H. Michaël en Clemensparochie) en in het Belgische Brugge (H. Bloedbasiliek).

Voor een fotoverslag van de H. Mis in Rotterdam kunt u hier terecht.

Hiermee geven de priesters van de Agneskerk gevolg aan de uitdrukkelijke wens van paus Benedictus XVI om de heilige Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus op zo veel mogelijk plaatsen aan de gelovigen aan te bieden.

Wilt u dit apostolaat ondersteunen?
Dat kan allereerst met uw gebed. Daarnaast kunt u aan de priesters persoonlijk uw Misintenties opgeven. Ook een financiële bijdrage (gift) ter bestrijding van de onkosten (reiskosten e.d.) is welkom. U kunt daarvoor gebruik maken van girorekening 4930515 ten name van Kerkbestuur Sint-Agneskerk te Amsterdam onder vermelding van apostolaat FSSP. Uw bijdrage wordt dan gebruikt voor het apostolaat van de priesters buiten de Agneskerk. Uw gift is onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Voor uw bijdragen, klein of groot, bij voorbaat hartelijk dank!