27 september 2009

Priesters Agneskerk celebreren zondagsmis in vier steden

De paters M. Kromann Knudsen en A. Komorowski uit de Agneskerk hebben tezamen vandaag in vier steden in het Nederlands taalgebied de zondagsmis gecelebreerd of daarbij assistentie verleend. Uiteraard in onze eigen Agneskerk, maar daarnaast ook in Utrecht (Sint-Willibrordkerk), Rotterdam (H.H. Michaël en Clemensparochie) en in het Belgische Brugge (H. Bloedbasiliek).

Voor een fotoverslag van de H. Mis in Rotterdam kunt u hier terecht.

Hiermee geven de priesters van de Agneskerk gevolg aan de uitdrukkelijke wens van paus Benedictus XVI om de heilige Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus op zo veel mogelijk plaatsen aan de gelovigen aan te bieden.

Wilt u dit apostolaat ondersteunen?
Dat kan allereerst met uw gebed. Daarnaast kunt u aan de priesters persoonlijk uw Misintenties opgeven. Ook een financiële bijdrage (gift) ter bestrijding van de onkosten (reiskosten e.d.) is welkom. U kunt daarvoor gebruik maken van girorekening 4930515 ten name van Kerkbestuur Sint-Agneskerk te Amsterdam onder vermelding van apostolaat FSSP. Uw bijdrage wordt dan gebruikt voor het apostolaat van de priesters buiten de Agneskerk. Uw gift is onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.
Voor uw bijdragen, klein of groot, bij voorbaat hartelijk dank!