Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


19 september 2009

Paus: "Geestelijk leidsman noodzakelijk voor een goed christelijk leven"

Iedereen – priesters, religieuzen en leken, en jongeren in het bijzonder – zou een geestelijk leidsman moeten hebben om hem of haar te helpen christelijk te leven. Dit advies gaf paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie van woensdag.

De Paus sprak in zijn catechese over het leven van de monnik Simeon uit de elfde eeuw en vertelde hoe belangrijk geestelijke leiding in diens leven was. Ook bevestigde hij dat de uitnodiging leiding te zoeken in het geestelijk leven “geldig blijft voor iedereen”.

Een geestelijk leidsman moet volgens paus Benedictus helpen bij het groeien in zelfkennis, en moet mensen leiden naar “eenheid met de Heer, zodat het leven van degene die leiding zoekt steeds meer gelijkvormig wordt aan het Evangelie”.

“Wij hebben altijd een gids nodig die met ons de dialoog aangaat en die ons zo tot de Heer geleidt. Wij kunnen het niet af met alleen onze eigen reflecties”, aldus de Paus.