19 september 2009

Paus: "Geestelijk leidsman noodzakelijk voor een goed christelijk leven"

Iedereen – priesters, religieuzen en leken, en jongeren in het bijzonder – zou een geestelijk leidsman moeten hebben om hem of haar te helpen christelijk te leven. Dit advies gaf paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie van woensdag.

De Paus sprak in zijn catechese over het leven van de monnik Simeon uit de elfde eeuw en vertelde hoe belangrijk geestelijke leiding in diens leven was. Ook bevestigde hij dat de uitnodiging leiding te zoeken in het geestelijk leven “geldig blijft voor iedereen”.

Een geestelijk leidsman moet volgens paus Benedictus helpen bij het groeien in zelfkennis, en moet mensen leiden naar “eenheid met de Heer, zodat het leven van degene die leiding zoekt steeds meer gelijkvormig wordt aan het Evangelie”.

“Wij hebben altijd een gids nodig die met ons de dialoog aangaat en die ons zo tot de Heer geleidt. Wij kunnen het niet af met alleen onze eigen reflecties”, aldus de Paus.