19 september 2009

Paus Benedictus XVI: "De priester is onvervangbaar"

"Het is belangrijk dat we inzien dat er een essentieel verschil bestaat tussen het priesterambt en het algemeen priesterschap van alle gelovigen, teneinde de secularisatie van de priesters en de clericalisering van de leken-gelovigen te voorkomen”, zo sprak paus Benedictus XVI de afgelopen week tot de bisschoppen van Brazilië die in audiëntie werden ontvangen aan het eind van hun Ad Limina-bezoek. “Leken zijn geen gewijde ambtsdragers van Christus en Zijn Kerk en kunnen de rol van de priester dus niet vervangen”, aldus de Paus. Volgens de leer van de Kerk is de priester een referentiepunt voor de geloofsgemeenschap en moet hij haar eenheid garanderen. De leken-gelovigen moeten zich vooral inzetten op sociaal en politiek terrein. De Paus benadrukte dat we niet mogen berusten in een tekort aan priesters en hij drong er bij de bisschoppen op aan om alles in het werk te stellen om priesterroepingen te bevorderen.