Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


19 september 2009

Paus Benedictus XVI: "De priester is onvervangbaar"

"Het is belangrijk dat we inzien dat er een essentieel verschil bestaat tussen het priesterambt en het algemeen priesterschap van alle gelovigen, teneinde de secularisatie van de priesters en de clericalisering van de leken-gelovigen te voorkomen”, zo sprak paus Benedictus XVI de afgelopen week tot de bisschoppen van Brazilië die in audiëntie werden ontvangen aan het eind van hun Ad Limina-bezoek. “Leken zijn geen gewijde ambtsdragers van Christus en Zijn Kerk en kunnen de rol van de priester dus niet vervangen”, aldus de Paus. Volgens de leer van de Kerk is de priester een referentiepunt voor de geloofsgemeenschap en moet hij haar eenheid garanderen. De leken-gelovigen moeten zich vooral inzetten op sociaal en politiek terrein. De Paus benadrukte dat we niet mogen berusten in een tekort aan priesters en hij drong er bij de bisschoppen op aan om alles in het werk te stellen om priesterroepingen te bevorderen.