Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


19 september 2009

Paus ontvangt Orthodoxe aartsbisschop

Op vrijdag 18 september heeft paus Benedictus XVI aartsbisschop Hilarion, voorzitter van het Department voor Externe Kerkelijke Betrekkingen van het patriarchaat van Moskou in audiëntie ontvangen. Aartsbisschop Hilarion is de rechterhand van metropoliet Kirill, patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Aartsbisschop Hilarion bezoekt het Vaticaan op uitnodiging van kardinaal Walter Kasper, hoofd van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid der Christenen. Het bezoek staat in het teken van de vrienschappelijke betrekkingen tussen de Rooms-katholieke Kerk en de Russisch-Orthodoxe Kerk.