Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2020, onder voorbehoud van wijzigingen.

Alle openbare liturgische plechtigheden tot en met 31 mei 2020 zijn afgelast

Onze kerk is dagelijks (zondag tot en met zaterdag) geopend tussen 10.00 en 11.00 uur voor persoonlijk gebed of biecht.
De kerk wordt stipt om 11.00 uur gesloten. De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek.
Houdt u óók in het kerkgebouw en op het kerkplein aan de voorgeschreven regels voor hygiëne en veiligheid.

Bidt dagelijks de Rozenkrans en voedt uw ziel met de geestelijke communie!
Moge God Zijn barmhartige Almacht tonen en Zijn rijke erbarming over ons uitstorten.
Mogen wij ons waardig maken om die te ontvangen.


25 september 2009

Paus Benedictus XVI vraagt FSSP-priesters om volledige zielzorg voor gelovigen

In een recente rondzendbrief aan zijn medebroeders schrijft pater John Berg, generaal-overste van de priesterbroederschap Sint-Petrus, over zijn ontmoeting met paus Benedictus XVI op 6 juli 2009.

De Paus wilde graag van pater Berg weten of de priesters van de broederschap hun apostolaat zonder problemen kunnen uitoefenen, zoals hij dat bedoeld heeft in zijn motu proprio Summorum Pontificum uit 2007.

De Heilige Vader was erin geïnteresseerd of de FSSP-priesters werkelijk in de gelegenheid zijn om volledige zielzorg te verlenen, dus niet alleen het opdragen van de heilige Liturgie van de Kerk in de Tridentijnse ritus, maar ook het toedienen van de overige sacramenten, waaronder biechthoren, en ook of zij in de gelegenheid worden gesteld om zieken te bezoeken, geloofsonderricht aan jongeren te geven en of zij vrij kunnen publiceren over moraal en zeden volgens de leer van de Kerk.

Paus Benedictus XVI sprak de wens uit dat de broederschap op zo veel mogelijk plaatsen in de gelegenheid zal worden gesteld om haar apostolaat in zijn volheid te beoefenen.

Zie: Generaal-overste FSSP op bezoek bij Paus
en ook: Generaal-overste FSSP op visitatie in Amsterdam