25 september 2009

Paus Benedictus XVI vraagt FSSP-priesters om volledige zielzorg voor gelovigen

In een recente rondzendbrief aan zijn medebroeders schrijft pater John Berg, generaal-overste van de priesterbroederschap Sint-Petrus, over zijn ontmoeting met paus Benedictus XVI op 6 juli 2009.

De Paus wilde graag van pater Berg weten of de priesters van de broederschap hun apostolaat zonder problemen kunnen uitoefenen, zoals hij dat bedoeld heeft in zijn motu proprio Summorum Pontificum uit 2007.

De Heilige Vader was erin geïnteresseerd of de FSSP-priesters werkelijk in de gelegenheid zijn om volledige zielzorg te verlenen, dus niet alleen het opdragen van de heilige Liturgie van de Kerk in de Tridentijnse ritus, maar ook het toedienen van de overige sacramenten, waaronder biechthoren, en ook of zij in de gelegenheid worden gesteld om zieken te bezoeken, geloofsonderricht aan jongeren te geven en of zij vrij kunnen publiceren over moraal en zeden volgens de leer van de Kerk.

Paus Benedictus XVI sprak de wens uit dat de broederschap op zo veel mogelijk plaatsen in de gelegenheid zal worden gesteld om haar apostolaat in zijn volheid te beoefenen.

Zie: Generaal-overste FSSP op bezoek bij Paus
en ook: Generaal-overste FSSP op visitatie in Amsterdam