16 september 2009

Pro-life gebedsdag in Den Haag

In Nederland vinden jaarlijks meer dan 30.000 abortussen plaats. Omdat de Nederlandse wet dit toestaat denken velen dat het ook moreel juist is om een zwangerschap met geweld te beëindigen.

Volgens het christelijk geloof komt alleen aan de Schepper van het leven het recht toe om dit ook weer te beëindigen. Daarom is de katholieke Kerk tegenstander van abortus, euthanasie en de doodstraf.

In 1994 formuleerde de zalige Moeder Teresa het op een conferentie van de Verenigde Naties als volgt: ”De enige die het recht heeft op het leven is Degene Die het heeft gemaakt. Niemand anders heeft dat recht. Niet de moeder, niet de vader, niet de arts, geen instantie, geen conferentie, geen regering.”
Voor Moeder Teresa was "abortus het ergste kwaad en de grootste vernietiger van de vrede, want het is een oorlog tegen het kind, een rechtstreeks doden van onschuldige kinderen, de moord door de moeder zelf. En als we aanvaarden dat een moeder zelfs haar eigen kind doodt, hoe kunnen we dan zeggen dat andere mensen elkaar niet mogen doden?”

Op dinsdag 22 september a.s. vindt in Den Haag de nationale pro-life gebedsdag plaats op het Plein. Aanvang om 11.00 uur. Mgr E. de Jong, hulpbisschop van Roermond, zal deze dag het gebed leiden. In de middag wordt er aan leden van het parlement een petitie aangeboden. Om 14.30 uur wordt de dag besloten met een heilige Mis in de Jacobuskerk aan de Parkstraat in Den Haag (dicht bij het Plein). Hoofdcelebrant van deze Mis is mgr E. de Jong.

Vanuit Noord-Holland rijdt er die dag een bus naar Den Haag. Voor nadere inlichtingen of opgave kunt u bellen: 075-6701603.